Ano ang dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas

Rated 3.81/5 based on 582 customer reviews

Subalit dumating na ang panahon upang magkaroon tayo ng isang wikang pambansa.

Ang suliranin ay gusto ng mga Ilokano na Ilokano ang wikang pambansa; ang mga Tagalog, Tagalog; ang mga Bisaya, Bisaya. Kung sasabihin ng mga dalubhasa sa iba't-ibang wikang Pilipino na Mangyan ang katutubong wikang pinakamainam gamitin, Mangyan ang tatangkilikin ko higit sa ibang wika. Pero handa akong mag-aral ng Ilokano, Bisaya o anupamang ibang katutubong wika para lamang magkaroon tayo ng wikang ginagamit ng lahat.

Ibig sabihin ang ideas tulad ng OFW, Korea, sex, love, college student, at iba pa ay puwedeng gamitin ng kahit na sinong awtor sa kanyang nobela o tula.

Pero ang may copyright ay ang expression nito o kung papaano ito naisulat at nabigyang-buhay. Hindi naman ipinagbabawal ng copyright ang paggamit sa ideas.

Dahil naiaangat ng likha ang isip at damdamin, itinuturing na genius ang mga malikhaing tao. Halimbawa, ang literotika o nobelang erotika ni Frida Mujer na “Mingaw” ay matatawag na likhang angat sa pangkaraniwan.

Sa pamamagitan ng maiinit na sex scenes ay naipahayag ni Mujer ang kalagayan ng mga OFW.

Nahuli sila ng mga Hapones ilang buwan bago matapos ang digmaan.Maiinit ang aksiyon sa kama para malabanan ang lamig sa puso dahil sa pagkalayo sa sariling bayan at pamilya.Nakuha natin ang salitang muse mula sa mga sinaunang Greek.Mataas ang tingin sa mga malikhaing tao mula noon hanggang ngayon.Makikita at mararanasan ang creative output nila sa mga tula, awit, nobela, drowing, at eskultura.

Leave a Reply